Illes BALEARS


Estamos convencidos que si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Baleares.

Les nostres oficines són a Barcelona, però actualment, la tecnologia permet que les distàncies no són un problema. Tenim no només del telèfon, es poden tenir a l'audioconferència de vídeo per dur a terme visites/entrevistes virtuals.

Visites cara a cara, ja no són essencials, la possibilitat de converses telefòniques, uneix-te avui mateix, la possibilitat de fer trucades de vídeo a través de les aplicacions i programes lliures que són molt fàcils d'utilitzar.

Aquest vídeo conferència ens permeten no només obtenir la cara (a alguna cosa essencial en una relació basada en la confiança com és l'advocat-client), però que va a permetre recollir tots els detalls de la visita, cara a cara, a manera d'exemple:

 • La específiques dia i hora per a la visita virtual a través de videoconferència

 • Per ser una visita concertada, no va patir els riscos d'una trucada sorpresa (impossibilitat de tracte, la improvisació, la impossibilitat d'accedir a aquest moment a la informació...etc)

 • La visita virtual permet compartir la pantalla de l'ordinador, que ens permet mostrar al client la documentació que volem comentari

Evidentment, si aquest és el cas, anem a passar a on és necessari, ja que si vostè està buscant un advocat perquè ell ha patit un error mèdic, podem actuar en tot el territori nacional.

Quant a la documentació, a dir que sempre treballem amb documents escanejats en format PDF, per a que el client sempre tenir en la seva possessió a l'original, perquè sabem que el gran valor d'aquests documents.

I, en qualsevol cas, per a aquells dels nostres clients que no tenen la possibilitat de escanejar la documentació en la seva casa, a la feina o en una botiga, sempre va a poder enviar per correu o missatgeria, de manera que ens analitzarà i serà retornat al client residència si ho precisa.

Es por todo ello que afirmamos que si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Baleares y sus partidos judiciales, de tal modo que

 • Si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Mahón.

 • Si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Inca.

 • Si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Palma de Mallorca.

 • Si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Manacor.

 • Si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Eivissa

 • Si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Ciutadella de Menorca.

NO HO DUBTI: CONTACTI AMB NOSALTRES

PRIMERA VISITA (FÍSICA O VIRTUAL) DE FORMA GRATUÏTA I SENSE COMPROMÍS

936 91 73 50

info@pallaresadvocats.com

————————–

Estem convençuts que si vostè busca un advocat perquè ha sofert un error mèdic, podem ser els seus advocats experts en negligències mèdiques a Balears.

Els nostres despatxos són a Barcelona, però actualment, la tecnologia permet distàncies no no siguin un problema. Disposem no sols en el telèfon, pot comptar amb les videoconferències per a realitzar la visita/entrevistes virtuals.

Les visites presencials no són ja imprescindibles doncs a la possibilitat d'ells xerrant telefòniques, s uneixen avui la possibilitat de realitzar videoconferències a través d'aplicacions i programes gratuïts i molt fàcils d'utilitzar.

Aquesta videoconferència ens permetrà no sols plantejar-li la cara (una cosa essencial en una relació basada en la confiança com ho és la d'advocat-client), però permetrà recollir tots els detalls d'una cara visita, a tall d'exemple:

 • Es concreta un dia i una hora per visita virtual mitjançant videoconferència.

 • L'ésser una visita concertada, no patirà dels riscos d'un cangrees feta per sorpresa (impossibilitat d'atendre-la improvisació, impossibilitat d'accedir en aquests moments a la informació...etc)

 • La visita virtual permet compartir la pantalla de l'coordinació, la qual cosa ens permetrà mostrar el client els documents que vulguem comentari.

Evidentment, arribat el cas, ens desplaçarem a la següent necessari, ja que si vostè busca un advocat perquè ha sofert un error mèdic, pot actuar en tot el territori nacional.

Respecte a la documentació, dir-li treballem sempre amb documentació escanejada, en format PDF, perquè el client conservi sempre en el seu poder els originals ja que sabem el gran valor a aquests documents.

I en tot cas, per a aquells dels nostres clients que no a la possibilitat d'escanejar la documentació de la seva casa, a la feina o en una copisteria, sempre ens pot remetre per correu o missatgeria, de tal manera que ens l'escanejarem i retornarem el domicili del client si així ens ho precisa.

És per tot això que afirmem que si vostè busca un advocat perquè ha sofert un error mèdic, podem ser els seus advocats experts en negligències mèdiques a Balears i els seus partits judicials, de tal manera que:

 • Si vostè busca un advocat perquè ha sofert un error mèdic, podem ser els seus advocats experts en negligències mèdiques a Mahó.

 • Si vostè busca un advocat perquè ha sofert un error mèdic, podem ser els seus advocats experts en negligències mèdiques a Inca.

 • Si vostè busca un advocat perquè ha sofert un error mèdic, podem ser els seus advocats experts en negligències mèdiques a Palma de Mallorca.

 • Si vostè busca un advocat perquè ha sofert un error mèdic, podem ser els seus advocats experts en negligències mèdiques a Manacor.

 • Si vostè busca un advocat perquè ha sofert un error mèdic, podem ser els seus advocats experts en negligències mèdiques a Eivissa.

 • Si vostè busca un advocat perquè ha sofert un error mèdic, podem ser els seus advocats experts en negligències mèdiques a Ciutadella de Menorca.

NO HO DUBTI, POSI EN CONTACTE AMB NOSALTRES

PRIMERA VISITA (FÍSIC O VIRTUAL) GRATUÏTA I SENSE COMPROMÍS

936 91 73 50

info@pallaresadvocats.com