CASOS D'ÈXIT

Breu resum de casos d'èxit del despatx en matèria sanitària o bé per la quantia o bé per la complexitat


VESSAMENT FARMACO IV, Sota la direcció d'un advocat ANTONI PALLARÈS, el nostre client va acordar per arribar a un acord de compensació, amb el CATSALUT en l'import de la xifra que augmenta a 12.500€ per a ser reconeguda una prestació d'un servei de salut no és adequat per a un normo praxi assistencial. El nostre client, en el context de l'usuari [...]

INDEMNITZACIÓ PER EXTRAVASACION


El nostre client, sota la tutela jurídica de l'ANTONI PALLARÈS subscriure d'acord de compensació amb el CATSALUT, aprovat pel Administrativa del Tribunal no. 4 de Barcelona, que, en reconeixement a una actuació que no està adaptada a la normo praxi cura haurà d'indemnitzar el client, l'import de 70.000,00€ per a perdre [...]

COMPENSACIÓ PER PÈRDUA D'OPORTUNITAT ONCOLOGICA


DIAGNÒSTIC EQUIVOCAT amb CÀNCER DELS Nostres clients, sota la tutela jurídica de l'ANTONI PALLARÈS subscriure d'acord de compensació amb el CATSALUT, per la qual, en reconeixement a una actuació que no està adaptada a la normo praxi cura haurà d'indemnitzar el client, l'import de 150.000,00€ per a l'eliminació de errònia de l'estómac, el Nostre client [...]

INDEMNITZACIÓ PER EXTIRPACIÓ ESTÓMACLa SECCIÓ DE LA BRANCA de l'ARTÈRIA RADIAL CUBITAL Error en la sala d'operacions, El Tribunal Contenciso-Administratiu núm. 6, de Barcelona considera que la reclamació feta per el nostre client, sota la direcció d'un advocat advocat ANTONI PALLARÈS condemnar de forma conjunta i solidàriament a l'CASALUT i MÚTUA DE TERRASSA i els respectius [...]

INDEMNITZACIÓ PER SECCIÓ DE L'ARTÈRIA


LESIÓ DE NERVI CIATICO El Tribunal Contenciso-Administratiu núm. 6, de Barcelona considera que la reclamació feta per el nostre client, sota la direcció d'un advocat advocat ANTONI PALLARÈS condemnar de forma conjunta i solidàriament a l'CASALUT i la CORPORACIO SANITARIA PARC TAULÍ, i a les respectives companyies d'assegurances per al pagament de 61.511€ [...]

LA INDEMNITZACIÓ PER LA LESIÓ EN EL NERVI CIÀTIC


    Retard en el diagnòstic d'un càncer del Jutjat de Primera Instància núm. 4, Barcelona, reconeix la pèrdua de l'oportunitat patit per un pacient (client Pallarès,&Fernández -Advocats) que els controls següents d'Urologia des de l'any 2006 sobre la SALUT PÚBLICA i sabent que ha de ser una RTU (Resecció [...]

COMPENSACIÓ PER PÈRDUA D'OPORTUNITAT ONCOLOGICA  ERROR de DIAGNÒSTIC Nostre client, sota la tutela jurídica de l'ANTONI PALLARÈS subscriure d'acord de compensació amb el CATSALUT, aprovat pel Administrativa del Tribunal no. 8 de Barcelona, que, en reconeixement a una actuació que no està adaptada a la normo praxi cura haurà d'indemnitzar el client, en la quantitat de [...]

COMPENSACIÓ PER PÈRDUA DE TESTICLE


EXTRAVASACIÓN HIPOCLORITO SODICO Nuestra clienta, bajo la dirección letrada de ANTONI PALLARES suscriben acuerdo indemnizatorio con MAPFRE y la odontóloga responsable de los hechos de los que trae causa el asunto, homologado por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Barcelona, por el que, reconociendo una actuación no acomodada […]

INDEMNITZACIÓ PER NEGLIGÈNCIA ODONTOLÒGICA


PERDIDA DE VISION Nuestros clientes, bajo la dirección letrada de ANTONI PALLARES suscriben acuerdo indemnizatorio con el CATSALUT, homologado por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Barcelona, por el que, reconociendo una actuación no acomodada a la normo praxi asistencial se indemniza a nuestros clientes por la perdida de visión […]

NEGLIGÈNCIA PEDIÀTRICA  Error en proceso de parto   Nuestros clientes, bajo la dirección letrada de ANTONI PALLARES suscriben acuerdo indemnizatorio con el CATSALUT, homologado por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 8 de Barcelona, por el que, reconociendo una actuación no acomodada a la normo praxi asistencial se indemniza a nuestros clientes en […]

INDEMNITZACIÓ PER PERDUDA DE NEONAT PER PATIMENT FETAL