ORENSE


Estamos convencidos que si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Ourense.

Les nostres oficines són a Barcelona, però actualment, la tecnologia permet que les distàncies no són un problema. Tenim no només del telèfon, es poden tenir a l'audioconferència de vídeo per dur a terme visites/entrevistes virtuals.

Visites cara a cara, ja no són essencials, la possibilitat de converses telefòniques, uneix-te avui mateix, la possibilitat de fer trucades de vídeo a través de les aplicacions i programes lliures que són molt fàcils d'utilitzar.

Aquest vídeo conferència ens permeten no només obtenir la cara (a alguna cosa essencial en una relació basada en la confiança com és l'advocat-client), però que va a permetre recollir tots els detalls de la visita, cara a cara, a manera d'exemple:

 • La específiques dia i hora per a la visita virtual a través de videoconferència
 • Per ser una visita concertada, no va patir els riscos d'una trucada sorpresa (impossibilitat de tracte, la improvisació, la impossibilitat d'accedir a aquest moment a la informació...etc)
 • La visita virtual permet compartir la pantalla de l'ordinador, que ens permet mostrar al client la documentació que volem comentari

Evidentment, si aquest és el cas, anem a passar a on és necessari, ja que si vostè està buscant un advocat perquè ell ha patit un error mèdic, podem actuar en tot el territori nacional.

Quant a la documentació, a dir que sempre treballem amb documents escanejats en format PDF, per a que el client sempre tenir en la seva possessió a l'original, perquè sabem que el gran valor d'aquests documents.

I, en qualsevol cas, per a aquells dels nostres clients que no tenen la possibilitat de escanejar la documentació en la seva casa, a la feina o en una botiga, sempre va a poder enviar per correu o missatgeria, de manera que ens analitzarà i serà retornat al client residència si ho precisa.

Es por todo ello que afirmamos que si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Ourense y sus partidos judiciales, de tal modo que

 • Si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Ourense
 • Si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Ribadavia
 • Si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Xinzo de Limia
 • Si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en A Pobra de Trives.
 • Si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Verín
 • Si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en O Barco de Valdeorras
 • Si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en O Carballiño
 • Si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Bande
 • Si usted busca un abogado porque ha sufrido un error médico, podemos ser sus abogados expertos en negligencias médicas en Celanova

NO HO DUBTI: CONTACTI AMB NOSALTRES

PRIMERA VISITA (FÍSICA O VIRTUAL) DE FORMA GRATUÏTA I SENSE COMPROMÍS

936 91 73 50

info@pallaresadvocats.com


Estamos convencidos que se vostede busca un avogado porque sufriu un erro médico, podemos ser os seus avogados expertos en neglixencias médicas en Ourense.

Os nosos despachos están en Barcelona pero actualmente, a tecnoloxía permite que as distancias non sexan un problema. Dispoñemos non só do teléfono, podemos contar coas videoconferencias para realizar visitas/entrevistas virtuais.

As visitas presenciais non son xa imprescindibles, á posibilidade das conversacións telefónicas, únense hoxe en día a posibilidade de realizar videoconferencias a través de aplicacións e programas gratuítos moi fáciles de utilizar.

Esta videoconferencia vai permitir non só poñernos cara (algo esencial nunha relación baseada na confianza como o é a de avogado-cliente) senón que vai permitir reunir todos os detalles dunha visita presencial, a modo de exemplo:

 • Concrétase un día e unha hora para a visita virtual mediante videoconferencia
 • Ao ser unha visita concertada, non vai adoecer dos riscos dunha chamada sorpresiva (imposibilidade de atender, improvisación, imposibilidade de acceder nese momento á información…etc.)
 • A visita virtual permite compartir a pantalla do computador, o que nos vai a permitir mostrar ao cliente os documentos que queiramos comentar.

Evidentemente, chegado o caso, imos desprazar onde sexa necesario, debido a que se vostede busca un avogado porque sufriu un erro médico, podemos actuar en todo o territorio nacional.

Respecto a a documentación, dicir que traballamos sempre con documentación escaneada, en formato PDF, para que o cliente conserve sempre no seu poder os orixinais pois sabemos o gran valor que teñen estes documentos.

E en todo caso, para aqueles de os nosos clientes que non teñen a posibilidade de escanear a documentación na súa casa, no traballo ou nunha copistería, sempre nola van a poder remitir por correo ou mensaxería de tal modo que nós a escanearemos e devolverémola ao domicilio do cliente se así o precisa.

É por todo iso que afirmamos que se vostede busca un avogado porque sufriu un erro médico, podemos ser os seus avogados expertos en neglixencias médicas en Ourense debido a que podemos actuar en todos os seus partidos xudiciais, de tal modo que:

 • Se vostede busca un avogado porque sufriu un erro médico, podemos ser os seus avogados expertos en neglixencias médicas en Ourense
 • Se vostede busca un avogado porque sufriu un erro médico, podemos ser os seus avogados expertos en neglixencias médicas en Ribadavia
 • Se vostede busca un avogado porque sufriu un erro médico, podemos ser os seus avogados expertos en neglixencias médicas en Xinzo de Limia
 • Se vostede busca un avogado porque sufriu un erro médico, podemos ser os seus avogados expertos en neglixencias médicas na A Pobra de Trives
 • Se vostede busca un avogado porque sufriu un erro médico, podemos ser os seus avogados expertos en neglixencias médicas en Verín
 • Se vostede busca un avogado porque sufriu un erro médico, podemos ser os seus avogados expertos en neglixencias médicas na O Barco de Valdeorras
 • Se vostede busca un avogado porque sufriu un erro médico, podemos ser os seus avogados expertos en neglixencias médicas en O Carbaliño
 • Se vostede busca un avogado porque sufriu un erro médico, podemos ser os seus avogados expertos en neglixencias médicas na Bande
 • Se vostede busca un avogado porque sufriu un erro médico, podemos ser os seus avogados expertos en neglixencias médicas en Celanova

NON O DUBIDE: CONTACTENOS

PRIMEIRA VISITA ( FISICA Ou VIRTUAL) GRATUÍTA E SEN COMPROMISO

936 91 73 50

info@pallaresadvocats.com